Assen tuning

 

Het is van groot belang dat de assen goed afgeregeld zijn. Een niet goed afgeregelde as, kan ondermeer de volgende problemen geven:

   - maatafwijkingen, door onjuiste instelling positie-nauwkeurigheid

   - interpolatie afwijking, door niet gelijk ingestelde assen (bv cirkel is

      niet rond, maar ovaal)

   - onvolkomenheden op het product, door instabiele assen

   - beschadiging van motor door onjuiste stroombeveiliging.

   - etc.

 

De waarden van de motor-parameters worden ingegeven via de CNC. Met behulp van software-tools en kennis, kan hier een juiste instelling gevonden worden.

CNC Logic beschikt over deze expertise om de machine zo optimaal mogelijk af te regelen.

 

 As-parameters per functie.

 

      * stroom-regeling

      * snelheids-regeling

      * positie-regeling

      * positie-nauwkeurigheid

      * volgfout-bewaking

      * stroom-bewaking

      * etc.

                         Afregeling assen = nauwkeurigheid machine