Het aansluiten van een robotcel aan een CNC-machine, geeft een aanzienlijke productieverhoging. De robotcel verzorgt de afvoer van de bewerkte producten, en zet de onbewerkte producten klaar, zodat deze verspaand kunnen worden. Hiermee kan er onbemand geproduceerd worden.

Om de communicatie tussen de robotcel en de CNC-machine tot stand te brengen, moet het PLC programma worden aangepast. Ook nieuwe besturingcommando's zijn nodig (uitbreiding van M- en/of H-functies). Deze besturingcommando's worden in het partprogramma gebruikt om robothandelingen te synchroniseren met de machine.

Verder is het nodig om de gehele veiligheidsaspect opnieuw te screenen.

 

CNC logic beschikt over de expertise om de gehele software-installatie zoals hierboven genoemd, te ontwerpen en te programmeren.