Softwareonderhoud bestaande machines

 

Een update van de CNC-software is nodig wanneer er bv. software-fouten zijn opgelost of wanneer men gebruikt wil maken van nieuwe functies. Voor het vernieuwen van de software is specifieke kennis nodig. Bij onjuist handelen, kan er de machine-data (dus ook de machine-instellingen) verloren gaan. Verder kan de update nieuwe functies bevatten, waardoor de CNC-parameters deels opnieuw moeten worden ingesteld.

Wanneer tussen de oude en nieuwe CNC-software, veel tussen-versies zitten, is het mogelijk dat ook de PLC-software opnieuw "gemaakt" moet worden.

 

CNC Logic biedt daarvoor de nodige expertise.